top of page
Search

If You’re in Holland Tomorrow (my 15 seconds of fame)


John Baldessari: Your Name in Lights

JOUW NAAM / YOUR NAME: KURT COLE EIDSVIG zal 15 seconden schitteren om / will be screened for 15 glittering seconds on: Woensdag, 8 juni 03:34:40 / Wednesday, 8 June 3:34:40 AM CET

Bovenstaande tijd is de Centrale Europese tijd (CET). Dit is gemakkelijk te veranderen mocht je je buiten Europa bevinden: hier The time above is in Central European Time. If you’re in another time zone, you can easily convert it to your local time here

WAAR TE ZIEN / WHERE TO SEE IT Het scherm is te zien op het Museumplein in Amsterdam, bij de nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Dit is de beste locatie om het scherm te zien en een foto ervan te maken. Information about the artist and this work is available onsite at the Museumplein in Amsterdam in front of the new Stedelijk Museum (under construction). See the sign in person and snap a photo! www.yournameinlights.nl

MEER INFORMATIE OVER HOLLAND FESTIVAL EN STEDELIJK MUSEUM / MORE FROM THE HOLLAND FESTIVAL AND STEDELIJK MUSEUM http://www.hollandfestival.nl http://www.stedelijk.nl


Recent Posts

See All
bottom of page